Behöver ni hjälp med ert grafiska material?

Witdesign hjälper till med alla former av tryckta produkter såsom annonser, logotyper, affischer, broschyrer, visitkort, banderoller, rollups m.m. Även andra former av grafiskt material, grafisk design, layout, och bildhantering (för trycksaker och andra media) från idé till färdigt original.

Jag tar fram orginal och skapar tryckoriginal. All kontakt med tryckeriet kan skötas av er eller av oss. Vid beställning av trycksaker samarbetar vi främst med Vision Reklam & Dekor, Reklamcity och HS Copy i Luleå.