Med On-Rails lastbärare kan du snabbt och enkelt transportera dina skidor och stavar, fiskespön, åror m,m, då du endast
behöver en produkt och inte både ett lasträcke och en skidhållare. Hållaren monteras enkelt och snabbt
med en gripklo.

Uppdrag: Responsiv hemsida