Project Description

Vi erbjuder även konsultation i form av mentorskap, vägledning och uppdrag inom utvecklingsmetodik, arkitektur och kvalitetssäkring av utvecklingsprocessen av programvaror.

Uppdrag: Logotyp & Hemsida