Project Description

BKK är en ideell förening med bas i Stockholm med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal.

Uppdrag: Responsiv hemsida